Đối tượng nghiện ma tuý vung dao đoạt mạng hàng xóm vì tưởng bị kỳ thị

Đối tượng Huy tại cơ quan công an (ảnh: P.V)
Đối tượng Huy tại cơ quan công an (ảnh: P.V)
Đối tượng Huy tại cơ quan công an (ảnh: P.V)