Đình chỉ Hạt trưởng Kiểm lâm ngồi gác chân lên bàn làm việc

Hình ảnh ông Lê Văn Tường gác chân lên bàn làm việc.
Hình ảnh ông Lê Văn Tường gác chân lên bàn làm việc.
Hình ảnh ông Lê Văn Tường gác chân lên bàn làm việc.
Lên top