Điều tra vụ hỏa hoạn trong bãi gỗ Chi cục Hải quan Hoàng Diệu ở Bình Phước

Điều tra vụ cháy lớn ở bãi gỗ trong Chi cục Hải quan Hoàng Diệu ở Bình Phước. Ảnh: T: Thành
Điều tra vụ cháy lớn ở bãi gỗ trong Chi cục Hải quan Hoàng Diệu ở Bình Phước. Ảnh: T: Thành
Điều tra vụ cháy lớn ở bãi gỗ trong Chi cục Hải quan Hoàng Diệu ở Bình Phước. Ảnh: T: Thành
Lên top