Đề nghị y án với bà Hứa Thị Phấn

Các bị cáo tại toà ohúc thẩm.
Các bị cáo tại toà ohúc thẩm.
Các bị cáo tại toà ohúc thẩm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top