Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đang bị quản chế, vẫn mưu đồ trộm 200 triệu đồng của hàng xóm

Đối tượng trộm cắp tài sản của hàng xóm nhanh chóng sa lưới pháp luật. Ảnh CTV
Đối tượng trộm cắp tài sản của hàng xóm nhanh chóng sa lưới pháp luật. Ảnh CTV