Bác sĩ Hoàng Công Lương phản bác lời khai của đồng nghiệp

Bị cáo Hoàng Công Lương.
Bị cáo Hoàng Công Lương.
Bị cáo Hoàng Công Lương.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top