Cửa hàng xăng ngang nhiên mở bán giữa trung tâm TP dù bị thu hồi giấy phép

Lên top