Ca sĩ Châu Việt Cường gây chết người do "ngáo đá" có được giảm nhẹ tội?