Bộ trưởng Tô Lâm gửi thư thăm hỏi gia đình của đại uý công an hy sinh

Trong những ngày tới lũ lụt ở Quảng Tri tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp chính quyền, tiếp tục duy trì bảo đảm tốt an ninh, trật tự tại địa phương. (Hình ảnh sạt lở ở Hướng Hoá, Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ).
Trong những ngày tới lũ lụt ở Quảng Tri tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp chính quyền, tiếp tục duy trì bảo đảm tốt an ninh, trật tự tại địa phương. (Hình ảnh sạt lở ở Hướng Hoá, Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ).
Trong những ngày tới lũ lụt ở Quảng Tri tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp chính quyền, tiếp tục duy trì bảo đảm tốt an ninh, trật tự tại địa phương. (Hình ảnh sạt lở ở Hướng Hoá, Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ).
Lên top