Bị tóm gọn khi đang chở lậu 600 tấn than và 32.000 lít dầu DO

Lực lượng chức năng phát hiện 600 tấn than được vận chuyển trái phép trên tàu. Ảnh: Theo BCĐ 389 Quốc gia.
Lực lượng chức năng phát hiện 600 tấn than được vận chuyển trái phép trên tàu. Ảnh: Theo BCĐ 389 Quốc gia.