Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bị tịch thu 490 tấn phân ure, doanh nghiệp kêu oan

Phân ure bị thu giữ.
Phân ure bị thu giữ.