Bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa được bảo vệ nghiêm ngặt khi đến tòa