Bắt thanh niên lấy trộm hơn 500 triệu đồng ở Quảng Ngãi

Số lượng tài sản đối tượng Phan Thanh Hải trộm cắp. Ảnh: Công an
Số lượng tài sản đối tượng Phan Thanh Hải trộm cắp. Ảnh: Công an
Số lượng tài sản đối tượng Phan Thanh Hải trộm cắp. Ảnh: Công an
Lên top