Bắt giám đốc doanh nghiệp tàng trữ 63m3 gỗ không giấy tờ

Số gỗ tại kho bãi của Cty Duy Nguyên.
Số gỗ tại kho bãi của Cty Duy Nguyên.