Bắt giám đốc doanh nghiệp tàng trữ 63m3 gỗ không giấy tờ

Số gỗ tại kho bãi của Cty Duy Nguyên.
Số gỗ tại kho bãi của Cty Duy Nguyên.
Số gỗ tại kho bãi của Cty Duy Nguyên.