Bà Diệp Thảo tố Trung Nguyên giả mạo chữ ký: Viện Khoa học hình sự nói gì?

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Ảnh: C.N
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Ảnh: C.N
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Ảnh: C.N
Lên top