5 cán bộ, lãnh đạo gây thiệt hại 26 tỉ đồng tại dự án thủy điện Đắk Đrinh: Mức án cao nhất 3 năm tù treo

5 cán bộ, lãnh đạo gây thiệt hại 26 tỉ đồng tại dự án thủy điện Đắk Đrinh: Mức án cao nhất 3 năm tù treo . Ảnh: T.H
5 cán bộ, lãnh đạo gây thiệt hại 26 tỉ đồng tại dự án thủy điện Đắk Đrinh: Mức án cao nhất 3 năm tù treo . Ảnh: T.H
5 cán bộ, lãnh đạo gây thiệt hại 26 tỉ đồng tại dự án thủy điện Đắk Đrinh: Mức án cao nhất 3 năm tù treo . Ảnh: T.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top