Miền Bắc sắp đón đợt mưa dông diện rộng, nhiệt độ giảm

Thời gian mưa tại Bắc Bộ tập trung vào thời điểm chiều tối và đêm.
Thời gian mưa tại Bắc Bộ tập trung vào thời điểm chiều tối và đêm.
Thời gian mưa tại Bắc Bộ tập trung vào thời điểm chiều tối và đêm.
Lên top