Lý giải hiện tượng sương mù dày đặc ở Hà Nội mấy ngày qua: Bất thường?

Sương mù phủ kín trời Hà Nội mấy ngày nay.
Sương mù phủ kín trời Hà Nội mấy ngày nay.
Sương mù phủ kín trời Hà Nội mấy ngày nay.