Hà Nội yêu cầu Cty Rạng Đông tiến hành thủ tục di dời nhà máy sang nơi mới

Ông Vũ Đăng Định - Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông tin về vụ cháy Rạng Đông.
Ông Vũ Đăng Định - Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông tin về vụ cháy Rạng Đông.
Ông Vũ Đăng Định - Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông tin về vụ cháy Rạng Đông.
Lên top