Đã bắt được liên lạc vô tuyến điện với nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 4

Lên top