Cập nhật mới nhất chiều 3.7: Bão số 2 Mun giật cấp 11, áp sát đất liền

Vị trí và đường đi của bão số 2 Mun. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão số 2 Mun. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão số 2 Mun. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Lên top