Cô công nhân trẻ với đôi tay vàng và cái đầu luôn tìm tòi sáng kiến

Cô công nhân trẻ Kim Trang luôn miệt mài với công việc.
Cô công nhân trẻ Kim Trang luôn miệt mài với công việc.
Cô công nhân trẻ Kim Trang luôn miệt mài với công việc.
Lên top