Lỗ hổng giáo dục giới tính:

Những câu chuyện cười ra nước mắt

Giáo dục giới tính - vấn đề cần thiết nhưng đang bị né tránh (ảnh minh họa).
Giáo dục giới tính - vấn đề cần thiết nhưng đang bị né tránh (ảnh minh họa).