Vụ bảo vệ rừng hủy hoại tài sản của người dân tại Đồng Nai:

Nhiều vấn đề chưa được làm rõ

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.