Ngôi trường hàng chục tỷ đồng bỏ hoang giữa Sài Gòn

Ngôi trường tiểu học Phú Định được đầu tư 20 tỉ đồng bỏ hoang nhìn từ trên cao.
Ngôi trường tiểu học Phú Định được đầu tư 20 tỉ đồng bỏ hoang nhìn từ trên cao.
Ngôi trường tiểu học Phú Định được đầu tư 20 tỉ đồng bỏ hoang nhìn từ trên cao.