Ngôi đình cổ nhất Nam Bộ đang bị xuống cấp

Nhà hội sở trong đình coi như đã không còn sử dụng được do đã quá xuống cấp. Ảnh: Trường Sơn
Nhà hội sở trong đình coi như đã không còn sử dụng được do đã quá xuống cấp. Ảnh: Trường Sơn