Nghỉ 1 ngày không lý do, có bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ?

NLĐ sẽ được nhận TCTN khi đóng đủ BHTN và đăng ký thất nghiệp đúng quy định. Ảnh: Nam Dương
NLĐ sẽ được nhận TCTN khi đóng đủ BHTN và đăng ký thất nghiệp đúng quy định. Ảnh: Nam Dương
NLĐ sẽ được nhận TCTN khi đóng đủ BHTN và đăng ký thất nghiệp đúng quy định. Ảnh: Nam Dương