Nên chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng ngô

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa