HLV Park Hang-seo dạy cầu thủ Việt từ lời chào...

HLV Park Hang-seo đang hoà nhập với môi trường bóng đá Việt Nam. Ảnh: H.A
HLV Park Hang-seo đang hoà nhập với môi trường bóng đá Việt Nam. Ảnh: H.A
HLV Park Hang-seo đang hoà nhập với môi trường bóng đá Việt Nam. Ảnh: H.A