Đội quân chống "thủy tặc" trên phá Tam Giang

Đôi quân chống "thủy tặc" thôn Thạch Sơn chủ yếu là những người dân lập nên. Ảnh: NĐT
Đôi quân chống "thủy tặc" thôn Thạch Sơn chủ yếu là những người dân lập nên. Ảnh: NĐT