Cuộc hội ngộ đầy cảm động của người thợ săn già với con khỉ mặt đỏ

Cụ Mùa với cây nỏ của mình.
Cụ Mùa với cây nỏ của mình.