Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cuộc hội ngộ đầy cảm động của người thợ săn già với con khỉ mặt đỏ

Cụ Mùa với cây nỏ của mình.
Cụ Mùa với cây nỏ của mình.