Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cổ tích về cô giáo… “đi xin”

Cô Hoa như người mẹ hiền của học sinh Trường Tiểu học Trà Nham.
Cô Hoa như người mẹ hiền của học sinh Trường Tiểu học Trà Nham.