Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Trúc Chỉ trong mờ sương

Hình ảnh chiếc áo tơi thân thuộc cũng như cấu trúc đặc thù của tín ngưỡng miền Trung: Linga-Yoni. 
Ảnh: Nguyễn Thượng Hiển.
Hình ảnh chiếc áo tơi thân thuộc cũng như cấu trúc đặc thù của tín ngưỡng miền Trung: Linga-Yoni. Ảnh: Nguyễn Thượng Hiển.