Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ: "Tôi ấn tượng với sự ham học hỏi của sinh viên Việt Nam"

Bà Marie Royce, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề giáo dục và văn hóa, trong cuộc trao đổi với phóng viên Lao Động ngày 19.6.
Bà Marie Royce, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề giáo dục và văn hóa, trong cuộc trao đổi với phóng viên Lao Động ngày 19.6.