Triệt hạ những quả đồi thơ mộng bên bờ di sản

 Một dự án triển khai khiến nhiều đồi xanh ở đây bị tàn phá cảnh quan nghiêm trọng, gây bất an với nhiều hộ dân sống khu vực chân đồi bởi nguy cơ sạt lở vào mỗi khi trời đổ mưa lớn.
Một dự án triển khai khiến nhiều đồi xanh ở đây bị tàn phá cảnh quan nghiêm trọng, gây bất an với nhiều hộ dân sống khu vực chân đồi bởi nguy cơ sạt lở vào mỗi khi trời đổ mưa lớn.
Một dự án triển khai khiến nhiều đồi xanh ở đây bị tàn phá cảnh quan nghiêm trọng, gây bất an với nhiều hộ dân sống khu vực chân đồi bởi nguy cơ sạt lở vào mỗi khi trời đổ mưa lớn.