“Tìm về” - Hành trình của những ký ức

Nàng - Quỳnh Phạm - một trong những tác phẩm tại triển lãm.
Nàng - Quỳnh Phạm - một trong những tác phẩm tại triển lãm.
Nàng - Quỳnh Phạm - một trong những tác phẩm tại triển lãm.
Lên top