Triển lãm “Cuộc đời”: Đổi cảm xúc với tranh in

Tác phẩm Trình diễn sắp đặt Trong cõi nhân gian
Tác phẩm Trình diễn sắp đặt Trong cõi nhân gian
Tác phẩm Trình diễn sắp đặt Trong cõi nhân gian

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM