Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Điểm nhấn trong tuần

Tiếng Việt đang bị sử dụng “lệch chuẩn”

Quán bún chửi ở Hà Nội được kênh CNN phát sóng gây nhiều tranh cãi về việc sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp.
Quán bún chửi ở Hà Nội được kênh CNN phát sóng gây nhiều tranh cãi về việc sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp.