Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thuốc "cảm cúm" Không lành như vẫn tưởng

Một chiếc sọ được xếp từ 630 viên Paracetamol (ảnh minh họa, nguồn pinterest.com).
Một chiếc sọ được xếp từ 630 viên Paracetamol (ảnh minh họa, nguồn pinterest.com).