Người 3 lần ám sát Ngô Đình Diệm

Ông Hà Minh Trí sống thanh bạch những năm cuối đời ở Tây Ninh. Ảnh: Kỳ Quan
Ông Hà Minh Trí sống thanh bạch những năm cuối đời ở Tây Ninh. Ảnh: Kỳ Quan
Ông Hà Minh Trí sống thanh bạch những năm cuối đời ở Tây Ninh. Ảnh: Kỳ Quan
Lên top