Mũi nhọn nào để phát triển trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam?

GS.TS Nguyễn Thanh Thủy, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày Báo cáo Hiện trạng về Trí tuệ Nhân tạo tại Việt Nam tại Hội thảo. Ảnh: ĐT
GS.TS Nguyễn Thanh Thủy, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày Báo cáo Hiện trạng về Trí tuệ Nhân tạo tại Việt Nam tại Hội thảo. Ảnh: ĐT
GS.TS Nguyễn Thanh Thủy, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày Báo cáo Hiện trạng về Trí tuệ Nhân tạo tại Việt Nam tại Hội thảo. Ảnh: ĐT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top