Côn Đảo - Trăm năm đau thương

Đại lễ Cầu siêu vong linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Côn Đảo, tháng 4.2009. Ảnh: TTXVN
Đại lễ Cầu siêu vong linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Côn Đảo, tháng 4.2009. Ảnh: TTXVN
Đại lễ Cầu siêu vong linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Côn Đảo, tháng 4.2009. Ảnh: TTXVN