Xuất nhập khẩu hàng hóa đạt mốc 400 tỉ USD

Thời điểm ghi nhận các mốc kỷ lục xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt nam. Ảnh: Đ.T
Thời điểm ghi nhận các mốc kỷ lục xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt nam. Ảnh: Đ.T
Thời điểm ghi nhận các mốc kỷ lục xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt nam. Ảnh: Đ.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top