Xuất khẩu rau quả “vượt mặt” dầu thô

Xuất khẩu rau quả đã vượt dầu thô, mang lại giá trị kim ngạch lớn. Ảnh: PV
Xuất khẩu rau quả đã vượt dầu thô, mang lại giá trị kim ngạch lớn. Ảnh: PV
Xuất khẩu rau quả đã vượt dầu thô, mang lại giá trị kim ngạch lớn. Ảnh: PV
Lên top