Vinhomes Metropolis - “Tòa nhà cao tầng tốt nhất Châu Á Thái Bình Dương” 2017