Vingroup tài trợ 300 tỷ đồng phẫu thuật từ thiện cho các đối tượng chính sách