Ứng dụng họp trực tuyến Zoom: Sức hút đỉnh cao, vực sâu cạm bẫy…

Họp trực tuyến qua ứng dụng Zoom (ảnh cắt từ Video, nguồn: Zoom).
Họp trực tuyến qua ứng dụng Zoom (ảnh cắt từ Video, nguồn: Zoom).
Họp trực tuyến qua ứng dụng Zoom (ảnh cắt từ Video, nguồn: Zoom).
Lên top