Tỷ lệ an toàn vốn giảm mạnh, VietinBank xin chia cổ tức bằng cổ phiếu

Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank
Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank
Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top