Tổng cục Thuế sẽ cung cấp thông tin cụ thể về Nghị định 126/2020

Nhiều doanh nghiệp cho rằng tại Nghị định 126/2020 vẫn có quy định chưa phù hợp khi triển khai ở thời điểm hiện nay. Ảnh Cao Nguyên (minh họa).
Nhiều doanh nghiệp cho rằng tại Nghị định 126/2020 vẫn có quy định chưa phù hợp khi triển khai ở thời điểm hiện nay. Ảnh Cao Nguyên (minh họa).
Nhiều doanh nghiệp cho rằng tại Nghị định 126/2020 vẫn có quy định chưa phù hợp khi triển khai ở thời điểm hiện nay. Ảnh Cao Nguyên (minh họa).
Lên top