Thêm kiến nghị sửa đổi Nghị định 126 về quản lý thuế

Nhiều doanh nghiệp còn băn khoăn về một số vấn đề trong Nghị định 126 về quản lý thuế. Ảnh Cao Nguyên (minh họa).
Nhiều doanh nghiệp còn băn khoăn về một số vấn đề trong Nghị định 126 về quản lý thuế. Ảnh Cao Nguyên (minh họa).
Nhiều doanh nghiệp còn băn khoăn về một số vấn đề trong Nghị định 126 về quản lý thuế. Ảnh Cao Nguyên (minh họa).
Lên top